Wista logo
0

Služby

Projektování

Zpracování technologických projektů nabízí odborné zhodnocení uživatelských potřeb, posouzení vhodnosti použitých tryskacích materiálů, posouzení a návrhy technologických toků, možností vytížení a kapacitní propočty pro dodávky i rekonstrukce technologických celků, jakými jsou:

 • tryskací stroje
 • lakovací boxy
 • kompresorovny
 • vzduchotechnické rozvody
 • elektroinstalace
 • vakuová technika pro sání a transport sypkých hmot a kapalin

Tým odborníků poradí při návrhu nové technologie, změn nebo úprav stávající technologie.
Ve firemní testovací dílně možno odzkoušet účinek abrazivních materiálů nebo domluvit vzorové tryskání na referenčních zařízeních.

Jsme připraveni také zajistit:

 • Studie vlivu technologie na životní prostředí (EIA)
 • Dokumentace pro veřejnoprávní projednání
 • Veřejně právní řízení za účelem vydání stavebního povolení
 • Prováděcí dokumentaci
 • Dodávku zařízení do místa určení
 • Kompletaci a montáž dodaných technologických celků
 • Zprovoznění zařízení
 • Školení obsluhujícího personálu
 • Kolaudační řízení
 • Měření hlučnosti a prašnosti technologických celků
 • Měření průtoku, tlaku a čistoty stlačeného vzduchu
 • Výchozí revize

 

V rámci našich služeb poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Jsme připraveni řešit jakýkoliv problém na tryskacím zařízení v co nejkratším termínu, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v technologickém toku u zákazníka. Po dohodě s odběratelem může být servisní zásah prováděn do 24 hodin od nahlášení poruchy ve všech odbytových teritoriích.
Zkušení servisní pracovníci jsou v neustálém spojení s odbornými konzultanty. Společnost disponuje přímým spojením s centrálními sklady všech hlavních subdodavatelů a je zajištěna podpora ze strany projekčních a výrobních složek.
Pro pravidelný dohled a informaci o provozu technologií jsou připraveny pravidelné kontrolní prohlídky.

Nabízíme:

 • Sklad rychle opotřebitelných dílů
 • Servisní tým
 • Ověřenou logistiku dodávek
 • Dlouhodobé vztahy se subdodavateli
 • Periodické prohlídky strojů
 • Kontrolu údržby zařízení s doporučením na další servis
 • Vyhodnocení opotřebení dílů ke včasné výměně
 • Servis na telefon
Změnit měnu
CZK EUR